Dėl garsaus muzikinio fono Utenos prekybos centruose

Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius gauna gyventojų pastabų dėl per garsios foninės muzikos Utenos prekybos centruose.
Norėdami sužinoti gyventojų nuomonę bei siekdami apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio kviečiame Utenos rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti apklausoje ir iki 2017 m. liepos 1 d. pareikšti savo nuomone šiuo klausimu