Ataskaita LPSK apie dalyvavimą renginyje užsienyje

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) siekia kuo geriau įsisavinti tarptautinę patirtį ir aktualias žinias, tad jos nariai dažnai kelia savo kvalifikaciją įvairiuose užsienio renginiuose. Kad dalies narių perimta geroji patirtis atneštų kuo daugiau naudos visai organizacijai, svarbu, kad žinios sklistų kuo plačiau. 

Dėl to prašome kuo išsamiau ir tiksliau užpildyti šią apklausą apie savo dalyvavimą renginyje.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!