Išrinkime bibliotekai vardą

  

      Kupiškio viešoji biblioteka, kaip daugelis Lietuvos bibliotekų, nori turėti vardą, todėl teiraujamės

      Jūsų nuomonės