VARTOTOJŲ APKLAUSA DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCIONALUMO

Gerbiamas respondente,

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba atlieka vartotojų apklausą apie Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau vadinama – EAIS), siekdama išsiaiškinti vartotojų nuomonę bei lūkesčius EAIS funkcionalumo, aktualumo ir panaudojamumo aspektais.

Pildydami anketą sugaišite vos kelias minutes. Konfidencialumas garantuojamas.

Apklausa vyks iki balandžio 30 d.