Apklausa Panevėžio miesto keleivių pasitenkinimo viešuoju transportu lygiui nustatyti

Pagrindinė visų didžiųjų Lietuvos miestų problema, su kuria susiduria ir Panevėžys, – pastaraisiais metais mažėja kelionių viešuoju transportu ir daugėja savais automobiliais.

Anketos tikslas – nustatyti bendrą keleivių pasitenkinimo Panevėžio viešuoju transportu lygį ir išsiaiškinti, ką daryti, kad jis taptų patrauklesnis bei populiaresnis.

Kartu anoniminės apklausos duomenys padės išsiaiškinti, kaip bendruomenė vertina miesto viešojo transporto paslaugų kokybę.