Saugomų teritorijų produkto ženklo tyrimas ženklo turėtojams

Šio tyrimo tikslas nustatyti saugomų teritorijų produkto ženklo įvaizdį, stipriąsias ir silpnąsias savybes, surinkti informaciją diskusijai apie šio ženklo tobulinimą. Tyrimą vykdo aplinkosaugos NVO „Baltijos aplinkos forumas”. Kilus klausimų, kreipkitės į Ritą Grinienę rita.griniene@bef.lt.

Tyrimas organizuojamas įgyvendinant projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”,  nr. LIFE16 IPE/LT/016. Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika.

Šio tyrimo metu surinkta informacija bus naudojama išskirtinai šio projekto tikslams įgyvendinti. Rezultatai bus pateikiami anonimiškai. Konfidencialumas garantuojamas.