Autentiškos, gamtai ir vietos kultūrai palankios produkcijos ženklinimo tyrimas

Šio tyrimo tikslas nustatyti autentiškos, gamtai ir vietos kultūrai palankios produkcijos ženklinimo ypatybes, svarbiausius tokių produktų / paslaugų ženklus. Tyrimą vykdo aplinkosaugos NVO „Baltijos aplinkos forumas”. Kilus klausimų, kreipkitės į Ritą Grinienę rita.griniene@bef.lt.

Tyrimas organizuojamas įgyvendinant projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”,  nr. LIFE16 IPE/LT/016. Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika.

Šio tyrimo metu surinkta informacija bus naudojama išskirtinai šio projekto tikslams įgyvendinti. Rezultatai bus pateikiami anonimiškai. Konfidencialumas garantuojamas.

Anketoje naudojamas terminas ženklas – simbolis, kuriuo ženklinamas tam tikromis savybėmis pasižymintis, kriterijus atitinkantis, produktas ar paslauga.