Klausimynas vartotojų patenkinimui Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos viešosiomis paslaugomis nustatyti

Ignalinos rajono savivaldybės administracija rengiasi įgyvendinti projektą pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse". Apklausos rezultatai bus panaudoti planuojamam projektui