Elektroninių paslaugų vartotojų apklausa

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendino projektą "Sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo elektroninės paslaugos", kurio metu sukurtos elektroninės paslaugos, susijusios su sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu.

Maloniai prašome pateikti atsakymus į anketos klausimus, kurių pagrindu bus vertinamos sukurtos elektroninės paslaugos ir atliekami tobulinimai.

Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai yra konfidencialūs.