Visagino savivaldybės gyventojų nuomonė apie jiems teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Visagino savivaldybėje

Gerbiamas respondente, socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Visagino savivaldybės gyventojų nuomonę apie jiems teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Visagino savivaldybėje. Jūsų atsakymai labai svarbūs, jie padės įvertinti socialinių paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.
Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Duomenys bus apibendrinami ir naudojami rengiant Visagino savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų projektus. Anketa anoniminė. Atsakydami į klausimus, tinkamą variantą pažymėkite arba nurodytoje vietoje įrašykite savo nuomonę.