Visagino savivaldybėje veikiančių socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų nuomonė apie teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Visagino savivaldybėje

Gerbiamas respondente,
socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Visagino savivaldybėje veikiančių socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų nuomonę apie teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Visagino savivaldybėje. Jūsų atsakymai labai svarbūs, jie padės įvertinti socialinių paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.

Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Duomenys bus apibendrinti ir naudojami rengiant Visagino savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų projektus. Anketa anoniminė. Atsakydami į klausimus, atitinkamą variantą pažymėkite arba nurodytoje vietoje įrašykite savo nuomonę. 

Visais rūpimais socialinių paslaugų klausimais maloniai prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją Ireną Abaravičienę, tel. (8 386) 34 561, el. p. irena.abaraviciene@visaginas.lt