Verslumo kompetencijų tobulinimo poreikio tyrimas

Lazdijų švietimo centras įgyvendindamas  projektą „Verslumo kompetencijų ugdymas“, siekia išsiaiškinti potencialių ir esamų VPS (Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams) vykdytojos pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų kompetencijų tobulinimo poreikį. Atsižvelgdami į Jūsų išsakytą nuomonę, organizuosime mokymus.

Anketa yra anoniminė, o Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai.

Dėkojame už sugaištą laiką ir Jūsų nuoširdžius atsakymus.