LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ PASITENKINIMAS PASLAUGOMIS

Gerbiamas Respondente, 

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės bibliotekai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius, tobulinti veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali. Apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Pažymėkite tinkamą atsakymą.