VARTOTOJŲ APKLAUSOS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS ANKETA

Siekdami tobulinti asmenų aptarnavimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje kokybę, atliekame apklausą, kuri leis nustatyti klientų aptarnavimo mūsų įstaigoje stipriąsias puses ir trūkumus. Būtume dėkingi už atsakymus į klausimus, pateiktą nuomonę ir pasiūlymus.