2021 m. ūkio subjektų apklausa dėl VASPVT vykdomos priežiūros ir konsultavimo

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) svarbi Jūsų nuomonė apie VASPVT atliekamas ūkio subjektų priežiūros funkcijas ir suteiktą metodinę pagalbą.

Ši anketa yra anoniminė.

Apklausos tikslas – tobulinti VASPVT vykdomą priežiūros ir konsultavimo veiklą atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę.